Hakkımızda

Doğu İsviçre Alevi Kültür Merkezi tarihçesi

Türkiye12 Eylül Askeri darbe sonrası, uzun bir sessizlik dönemi yaşadıktan sonra; her bir başlı başına, araştırma, inceleme konusu olan gelişmeler oldu, bu toplumsal sesizlerden Alevilerinde korku duvarlarını yıkıp kendilerini ortaya koymaları ile başlayan gelişmeler, yurt dışında yaşayan, Alevileri de harekete geçirdi. AKM mizin kuruluş çalışmaları'da bu döneme denk geliyordu. 2 Temmuz 93 Sıvas yaşanan katliamın, hemen ardından yaşanan, gazi katliamı sessiliğe gömülen Alevileri bir araya getirmişti. Bu bir araya gelişin, bir anlamda duygu ortaklığı denilebilinir. Bu duygu ortaklığı, Alevi topluluğunun duygularının dorukta olduğu bir döneme denk gelmişti. Bu dönemde, temel slogan 'Gelin Canlar bir olalım' veya 'Yola birlikte gidilir' damgasını vuruyordu. 'Yol birliği' duygusal anlamda, evet fakat siyasi, felsefi, inacın algısı ve sosyal alanlarda, farklılık gösteriyordu. Bu genel tablu içinde farklı görüşteki Aleviler, Alevilik paydasında birleştiriyordu. Ve bu gelişmelerde etkilenen, başta Arbon olmak üzere, çevresindeki Aleviler Eylül 93'de bir araya gelmenin zamanı geldiğinin görüşünde birleştiler, ilk etabta Kültür ve Dayanışma derneği, olarak düşünülen dernek çalışmaları, geniş bir yelpazeye, hitap etmesi düsünüldü ise de, kurucu üyelerinin hepisinin Alevi oluşu, derneğin Alevi derneği olması noktasında, görüş birliğine varıldı. ( 18 kurucu üye Ali Bitnel, Mevlüt Bitnel,Veli Bitnel, Erdoğan Şekerci,Sebahattin Varlık, Sabri Yarım, Doğan Gürbostan, Ali Korkmaz, Ali Yağbaşan, Necati Çınar, Ahmet Çınar, Haliş Ateş, İsmail Arslan, Hasan Ali Konak, Hüseyin Döner, Kemal Mutlu, Devriş Kalkandelen,ve İbrahim Özen ) kişiler tarafından Dernek isminin, Arbon ve Çevresi Pir Sultan Abdal Kültür ve Dayanışma Derneği olmasına karar verildi. Bu kararın hemen ardından, Derneğin tüzüğü hazırlandı. Mart ayında 24.04.1994 tarihinde yapılan bir gece ile, Derneğin kuruluşu ilan edildi. Bu çalışmaların kahve köşelerinde ve sağda solda yapılmasının, verimsizliği değilde, kalıcı bir yerin tutulmasına karar verildi. Yapılan araştırmalar sonucu Haziran 95 tarihinde Horn'da halen faaliyette bulunduğu yer tutuldu. Bu tarihe kadar sağda solda toplanan geçici yönetim, kendi yerine 29.10.1995 tarihinde yapılan 1. Kongere ile yeni yönetimini seçerek, görevlerini tamamladı. Bu kongre aynı zamanda, dernek tüzüğünü onaylıyarak, derneği yasal tüzelliğini kazandı. 1.Kongre ile geçici yönetim görevini bırakarak, yeni yönetim kurulu seçildi. 1. Kongre ile yönetime gelen, yönetim organları, diğer Alevi Derneklerinde olduğu gibi, tercübeleri kiminin çok az, kimininde yok denecek kadar azdı, tabiki; böyle olması sancılı bir dönem, yaşamasını gerektiriyordu. Bu da Alevi örgütlemelerinde görev alan arkadaşların, işlerini yaparken öğreneceklerini gösteriyordu. Bunun içinde, zamana ihtiyaç vardı. Çünkü varlık nedenleri olan Alevilik hakkında, başta kadrolar olmak üzere, toplum olarak yetersiz kalısı dernek olarak, bir çizgi tutturması ve kendini kitlelere kabul ettirmesi, çok mücadele etmesi gerektiği gerçeği ile karşıkarşıya idi. İşviçre'nin değişik bölgelerinde, yeni dernekler kuruluyordu, kurulan derneklerin ise bir merkezde toplanması çalışmalarına başlamıştı. Bu merkezin adı ise gemişte İ.A.B.S ( İşviçre Alevi Birlikleri Sekreteryası) idi, bu gün ise, İ.A.B.F ( İşviçre Alevi Birlikleri Federasyonu) olarak, bu birliktenliği yürütmektedir. Sekreteryanın ilk kuruluş çalışmalarında derneğimizden temsilci olarak ( Ali Bitnel ve Hüseyin Doğan ) katılmışlardı. Ve halen İ.A.B.F çatısı altında görevlerini devam ettirmektedir. İ.A.B.F olarak, dernekler arasındaki kordineyi ve dayanışmayı sağlamaktadır. Derneğimiz ilk faaliyeti olarak, Bağlama kursu ve Halk oyunları çalışmalarına başlamıştı. Bağlama kursu 32 öğrenci ile başladı ve halen 3 gurup olarak devam etmektedir. Bu durum, yöneticilerin daha çok, koşturmalarını gerektiriyordu, gücü oranında bu etkinliklere destek verirken, bölgemizde ( 1996)ilk defa, bir Cem yapıldı. Çok uzun yıllar sonra, merak ediliyordu. Yapılan bu Cemimizin ve faaliyetlerimizin, oldukça ilgi görmeşine rağmen, yinede derneğimizin geçmişteki o dönemlerini, bir bebeklik dönemi olarak algılamak gerekir. 30.11.1996 da ise 2. Kongre yapıldı ve 2. kongre üyelerinin biribirilerini tanımamalarıda, belli bir mesafe almıştır,birtakım faaliyetlerde ve çalışmalarda bulunmuştur. 31.11.1997 de 3.kongresini gerçekleştirmiştir. 29.11.1998 de 4.kongresini gerçekleştirdi her kongre sonrası daha güçlü ve başarılı çalışmalar gerçekleştirmektedir. 98 haziran ve temmuz aylarında Geçlik kolarını oluşturdu. Her geçen kongre ile daha güçlenen derneğimiz kadınlar kolunu oluturarak güçlendi. Ocak 2002 tarihinde dışımızdaki yabancı kurumlarla gelişen ilişkiler derneğimizin Alevi ismi ile kendini direk anlatan bir isim değisikliğne gidildi ve P.S.A.K.D.D yerine D.İ.A.K.M ( Doğu İşviçre Alevi Kültür Merkezi) oldu. Bu isimle Tubacher str.19. 9326 Horn adresinde çalışmalarına devam etti. Kurulduğu günden bügüne birçok kültürel sanatsal sosyal çalışmaları gerşekleştiren Kültür Merkezimizde Bağlama, Gitar,Tiyatro, Halkoyunları,Dil Kursları Bilgisayar okuma yazma vb kurslar yapıldı ve bunlar kurslar devam etrmektedir. Kültür merkezimizin çalışmaları yıllık bir çalışma programı çerçevesinde yapılaktadır. Anma güncel konularda Paneller Alevi inaçında önemli günler kültür şenlikleri bu çalışma programında yer almakdadır. Kültür merkezimiz Kuruluş Şenliği itibari ile Alevi lerin 7 ulu Ozanları başta olamak üzere Sair yazar ve diğer ozanlarımızı bu şenliklerde hayatları ve mücadeleleri anlatılarak geçmişten geleceğe köprü kurulur. Derneğimiz kurulusundan günümüze sayıları yüzleri gecen bağlama halk oyunları tiyatro bilgisayar vb kursları verdi ve vermeye devam etmektedir.. Kurulduğu günden bügüne birçok kültürel sanatsal sosyal çalışmaları gerşekleştiren Kültür Merkezimizde Bağlama, Tiyatro, Halkoyunları,Dil Kursları Bilgisayar okuma yazma vb kurslar yapıldı ve bunlar kurslar devam etrmektedir. Kültür merkezimizin çalışmaları yıllık bir çalışma programı çerçevesinde yapılaktadır. Anma güncel konularda Paneller Alevi inaçında önemli günler kültür şenlikleri bu çalışma programında yer almakdadır. Kültür merkezimiz kurulus şenliği itibari ile Alevi lerin 7 ulu ozanları başta olamak üzere Sair yazar ve diğer ozanlarımızı bu şenliklerde hayatları ve mücadeleleri anlatılarak geçmişten geleceğe köprü kurulur. uyum ve diğer inac ve topluluklarla ortak projelerde yer aldı bu konudaki çalısmaları devam etmektedir. DİAKM 2008 tarihinden itibaren göçmenlikten, yerleşik bir topluma geçmemiz gerektiğini, buna uygun kültür merkezimizin olması için bir merkezi yer satın alınması tartışmaları 2009 yaz tatili öncesi St.Gallen schachen strasse 9 . 9016 da satılan 600m2 yerin alınmaşı karara bağlandı. Her üyenin 2000SHF (ikibin işvicre frank) pay ortaklığı kararı ile adı geçen gayri menkül satın alındı 2010 aralık ayında kendi merkezimize taşınan AKM bir ilki daha gerçekleştirerek kendi mekanına sahip oldu. Merkez binamız inancımıza uygun dizayin edildi. Emeği geçen tüm canlara ve candostlarımıza DİAKM olarak teşekür ederiz. Merkez binamız için diakm.com web sitemizde kültür mekanı bölümünde görebilirsiniz. Kültür merkezimizdeki aktivitelere katılan katılımcılar. Gazeteci yazar Cemal Sener,Gazeteci yazar Av. Sadık Eral, Gazeteci Musa Ağacık,Gazeteci yazar Metin Gür, Arastımacı yazar Prf.Dr.Haluk Gerger Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar DSP.Miletvekili Cengiz Güleç, Aysel Gürocak,İlhan Cihaner. AABK.Bşk. Tugut Öker Cem Vakfı Bşk.Prf. İzetin Doğan 2 Temmuz Vakfı Bşk.Murtaza Demir Gazeteci yazar Ali Yıldırım AABF Dedeler Kurulu Devriş Tur, AAA.Bşk. Mustafa Düzgün AABF Bşk.Ali Kılıç AABF GK. Bşk Faysal İlhan AABF sekreteri Hasan Öğütcü İABF Bşk.Hulisi Yıldız İABF. Bşk ismail Ataş İABF Şik.Bülent Ant Yazar Musa Ağacık, yazar Munzur Çem, Doç.Dr.Şükrü Aslan Yazar Ezeli Doğanay. Halk Ozan Emekci, Necila saygılı, Güler Gültekin, Deste Günaydın, Emre Saltık, Kemal Alaçayır, Mazlum Çimen, Erdal, Mercan Erzincan, Haluk Levent, Veysel Aydın, Müge Tosun Grup PİA, Savaş ve Senay Aslan ve grubu, Metin Kemal Kahraman, Şendoğan Karadeli. Tiyatrocu ilyas Salman, Mehmet Esatoğlu ve Zeki Göker Öğretmenler Ahmet albayrak, Veysel Aydın, A.Rıza Şekerci, Salime Bitnel ve Savaş Aslan. Derneğimiz kurulusundan günümüze sayıları yüzleri gecen bağlama halk oyunları tiyatro bilgisayar vb kursları verdi ve vermeye devam etmektedir.