Alevilerden kurumsal olarak özür dilenmeli

“Keloğlan Ak Ülke” adlı masal kitabından Aleviler için kutsal kabul edilen Hızır’ın tecavüzcü bir
karakter olarak yansıtılmasına tepki gösteren Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) sorumluları
görece çağırdı ve derhal Alevilerden özür dilenmesi gerektiğini kaydetti.

Alevilerde kutsal kabul edilen Hızır’ın “Keloğlan Ak Ülke” adlı masal kitabında tecavüzcü olarak
gösterilmesine tepkiler gelmeye devam ediyor. 1981 yılında bu yana okutulan ve Yuva
yayınlarından çıkan kitaba bir tepki de Demokratik Alevi Derneği DAD’dan geldi.

TOPLUMLAR ARASINA NEFRET SUÇU EKİLİYOR

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Garabet eseri kağıt israfında. Cahil, edebi karakterden yoksun, toplumsal ahlaktan nasibini almamış,
hiçbir inançsal değeri gözetmeyen, kasıt ve nefret barındıran bir kurumsal nefret suçu ile karşı karşıyayız
yine. Kurumsal nefret çünkü; Aleviler için sevgi ve değer ile yaklaşım bu nefret suçlarından dolayı artık
anlamsızlaşmıştır. Sürekli öteki yaklaşımı kurumsal Nemrut zihnini korumakta ısrar ediyor. Bu hal provokatif
bir kurumsallığa dönüşmüş ve suç işlemekte ısrar ediyor. Bu suça da kurumsal zemin buluyor. Ne lanetli bir durumdur ki
sevgi ve zeka timsali Keloğlan karakteri, sarayların kendini beğenmiş cahilliğine ve küstahlığına karşı, Anadolu halklarının
ince zekalı, vicdanlı, haksızlığa karşı boyun eğmeyen, kelli felli vezirleri dize getiren dirençli karakterini kendi
softalıklarına kurban etmek istiyorlar. Bu da bizlere şunu gösteriyor toplum değerlerine sahip çıkmaz ise, toplumda
ikrarlı zihin dağınık ise kurumları Nemrut zihin tarafından teslim alınmış ya da üç kuruşa kapatılmış ise softa da
toplumlar arasında nefret ekmeye devam edecek ve işine geldiği gibi birbirine kırdıracak nefreti
ekmekte hiç de tereddüt etmeyecektir.

 

“ALEVİ İNANCININ DİREĞİ HIZIR’A HAKARET EDİLMİŞTİR”

Bu kağıt israfı 30 ve 31 sayfasında biz Alevilerin en değerlisi, Dört Kitabın dördünde ‘Zamanın Sahibi, Zülkarneyn,
İsa’ya Rahim, Musa’ya Işık, Eyüp’e Sabır, Süleyman’a Lisan, Cebrail’e Hakkı bildiren Hızır iken kağıt israfı bu cehalet,
Hızır’ı kötülük timsali olarak tarif etmiş. İnançsal olarak Kur’an başta olmak üzere İncil, Tevrat’ta anlatılan inançsal
değere hakaret etmiştir. Anadolu’da her coğrafyada baharın müjdesine hakaret etmiştir. Denizlerin kurtarıcısına,
karlı dağların yetişen atlısına Türkiye halklarının ortak değeri ve Alevi inancının direği Hızır’a hakaret edilmiştir.

“DERHAL ALEVİLERDEN ÖZÜR DİLENMELİ”

 • İşin sorumlularını derhal görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Bu kağıt israfı yapan cahilin kitabı daha
  fazla nefret suçu yaratmadan toplatılmalıdır.
 • Cahile Hızır’ın toplumdaki değeri anlatılmalı ve derhal sorumluları ile Anadolu halklarından ve Alevilerden
  kurumsal olarak özür dilenmelidir.
 • Bu tür nefret suçlarının tekrar etmemesi için toplum değerlerini gözeten incelemeler yapılmalıdır.
  Suçu işleyenlere yaptırım uygulanmalıdır.
 • Alevi kurumları olarak bizler bu tür konularda daha bütünlüklü ve hızlı sonuçlar almak için mutlak
  yayınları takip etmeli ve değerlerimize saldıran Nemrut, softa zihinleri teşhir etmeliyiz.
 • Her Alevi canımızı da bu konularda duyarlı olmaya ve yasal vatandaşlık hakkımız olan, değerlerimize
  saygı konusunda ısrarcı bir direnç göstermeye çağırıyoruz.